Stichting Kiemkracht

Nieuwe doelgroepen bereiken voor jongeren in de Kempen

In samenwerking met Ligthart Communicatie kwamen we tot een opzet, die de nadruk legt op de doelstelling: het werven van kandidaten voor de ‘Zilveren Rank’ die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die een project voor jongeren heeft opgezet. De website bevat diverse videofilms met voorbeelden van eerdere winnaars die dienen ter inspiratie voor nieuwe initiatieven.

Zilveren rank

Elk jaar in oktober reikt de Stichting Kiemkracht de Zilveren Rank uit, een stimuleringsprijs voor personen, verenigingen of instellingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en/of Reusel-De Mierden.